Monthly Archives: Nisan 2013

Öğrenci merkezli eğitim modeli

Ülkemizde eğitim öğretim için pek çok farklı modeller uygulanmaktadır. Bu modellerle ulaşılmak istenen hedef, öğrencilerin en iyi şekilde gerekli olan bilgi ve donanımlarla yetişmesidir. Bu amaç doğrultusunda uygulanan eğitim modellerinde birisi de öğrenci merkezli eğitim modeli (ÖMEM) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tam öğrenme eğitim modeli

Ülkemizde son yıllarda eğitim öğretim sisteminde pek çok köklü ve etkili değişiklikler yapılmaktadır. Önceleri öğretmen merkezli olan ve öğrencinin pasif dinleyici olduğu eğitim modeli uygulanmaktaydı. Bu modelde öğretmen anlatır öğrenci dinlerdi. Öğrenci, öğretmen soru sorduğunda ancak cevap vermek için derse

Türkiye’de eğitim modelleri

Tarih boyunca var olan bir kavram vardır ki bu da eğitimin yaşam boyu devam ettiği gerçeğidir. Biz insanlar doğumumuzdan ölümümüze kadar devamlı olarak yeni bir şeyler öğreniriz. Bu da eğitim dünyasında yeni kavramların ortaya çıkması demektir. Bu kavramlardan biri olan

Ev öğretmenleri

Çalışma hayatı veya başka sebeplerle gün boyunca çocuklarının yanında olamayan anne ve babaların çocuk bakıcısı arayışları artarak devam ediyor. Günümüzde bazı aileler çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması ve emniyette olmaları dışında okul öncesi veya okul çağındaki eğitimlerine de yardımcı olabilecek bireyler

Ev Öğretmenliği

Çocuk bakıcılığı işi genelde bir sebeple bakıcıya ihtiyaç duyan bir ailenin çocuk veya çocuklarının güvenlik ve keyif içinde, temiz ve tok olmalarının sağlanmasını ve bazen ailenin yemek ve temizlik gibi işlerine de katkıda bulunulmasını içerir. Farklı bir hizmet biçimi olan