Tam öğrenme eğitim modeli

Ülkemizde son yıllarda eğitim öğretim sisteminde pek çok köklü ve etkili değişiklikler yapılmaktadır. Önceleri öğretmen merkezli olan ve öğrencinin pasif dinleyici olduğu eğitim modeli uygulanmaktaydı. Bu modelde öğretmen anlatır öğrenci dinlerdi. Öğrenci, öğretmen soru sorduğunda ancak cevap vermek için derse katılabilirdi. Bunun dışında tamamen pasif bir biçimde dersi dinler, ezbere dayalı öğrenmeye çalışırdı. Görülen aksaklıklar ve gelişen modern eğitim sistemlerinin çok gerisinde kalması sonucu bu sistem artık yerini çağdaş eğitim modellerine bırakmaktadır. Çağa uygun ve etkili eğitim öğretim imkanları sunan bu eğitim modellerinden birisi de tam öğrenme eğitim modelidir.

İlk kez Benjamin Bloom tarafından ortaya atılan ve kullanılmaya başlayan bu tam öğrenme modelinde ana fikir kısaca şudur: Gerekli ortam ve koşullar sağlandığı takdirde eğer dünyadaki herhangi biri bir bilgiyi öğrenebiliyorsa o bilgiyi hemen hemen herkes öğrenebilir. Bu eğitim modelinde önemli olan iki husus vardır. Bunlardan birisi, öğrencinin öğrenebilmesi için gerekli olan ön öğrenmeleridir. Bir diğeri ise öğrenmeye karşı olan duyuşsal giriş özellikleridir. Öğrencinin öğrenmek için istekli olup olmadığı önemlidir. Duyuşsal giriş özelikleri çocuğun öğrenme aşamasındaki çabaları ve yaptıklarının bir nevi göstergesidir. Eğer öğrenci öğrenmeye niyetli ve istekli değilse zaten öğrenemez. Öncelikle olumsuz olan bu duyuşsal olgular pozitife çevrilmeli, ondan sonra eğitim öğretime geçilmelidir. Bir öğrencinin bilgiyi öğrenebilmesi ve öğrenmeye karşı açık olması için gerekli imkan ve koşullar sağlanmalıdır. Olası güçlüklere karşı asla pes etmemeli, çözüm için uğraşılmalıdır. Öğrenciye bu tür olumsuzluklara karşı mücadeleci olma arzusu aşılanmalıdır. Öğrenme ünitelerinden sonra öğrenciler bir değerlendirilmeye tabi tutulur ve eksik bilgiler giderilerek tamamen öğrenmesi sağlanır. Uygun ortam ve koşullar sağlandığında öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar en aza indirilerek eğitim niteliği artırılabilir. Ülkemizdeki okullarda uygulanmaya başlayan tam öğrenme modelinde asıl hedef budur.