Kategori Arşivleri: eğitim modelleri

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar

Okul öncesi dönemdeki çocuğunuz için kreş ve anaokulu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Arayışa başlamadan önce bu tip kurumlarda bulunması gereken temel özellikleri öğrenirseniz doğru bir seçim yapma şansınız daha yüksek olur. Çocuğunuzu göndereceğiniz kurumun onun gelişimi üzerinde

Okul öncesi eğitim neden çok önemli?

Çocukların, en hızlı geliştikleri dönem olan 0 – 6 yaş aralığında okul öncesi eğitim almaları gerek çocuğun kendisi açısından, gerekse toplum açısından çok faydalı bulunuyor. Yaşamın ilk 5 yılının bu kadar önemli olmasının sebebi şu; 0 – 6 yaş çocuklarının

Öğrenci merkezli eğitim modeli

Ülkemizde eğitim öğretim için pek çok farklı modeller uygulanmaktadır. Bu modellerle ulaşılmak istenen hedef, öğrencilerin en iyi şekilde gerekli olan bilgi ve donanımlarla yetişmesidir. Bu amaç doğrultusunda uygulanan eğitim modellerinde birisi de öğrenci merkezli eğitim modeli (ÖMEM) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tam öğrenme eğitim modeli

Ülkemizde son yıllarda eğitim öğretim sisteminde pek çok köklü ve etkili değişiklikler yapılmaktadır. Önceleri öğretmen merkezli olan ve öğrencinin pasif dinleyici olduğu eğitim modeli uygulanmaktaydı. Bu modelde öğretmen anlatır öğrenci dinlerdi. Öğrenci, öğretmen soru sorduğunda ancak cevap vermek için derse

Türkiye’de eğitim modelleri

Tarih boyunca var olan bir kavram vardır ki bu da eğitimin yaşam boyu devam ettiği gerçeğidir. Biz insanlar doğumumuzdan ölümümüze kadar devamlı olarak yeni bir şeyler öğreniriz. Bu da eğitim dünyasında yeni kavramların ortaya çıkması demektir. Bu kavramlardan biri olan