Türkiye’de eğitim modelleri

Tarih boyunca var olan bir kavram vardır ki bu da eğitimin yaşam boyu devam ettiği gerçeğidir. Biz insanlar doğumumuzdan ölümümüze kadar devamlı olarak yeni bir şeyler öğreniriz. Bu da eğitim dünyasında yeni kavramların ortaya çıkması demektir. Bu kavramlardan biri olan ve ülkemizde yıllardır uygulana gelen açık öğretim modeli, zamanında eğitim alma imkanı olmayan fakat şartlar değiştikçe eğitim alabilecek durumda olup da bu kez de zaman ve mekan açısından problem yaşayan insanlar için ideal bir eğitim modelidir. Son zamanlarda ortaya çıkan ve zamanla açık öğretim modeline alternatif olması beklenen uzaktan eğitim modeli bu alanda insanlara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Açık öğretimle kısmen benzer olan bu eğitim modeli farklı olarak, oldukça fazla doküman barındırması ve internet üzerinden eğitimlerin olması sayesinde oldukça ilgi çekmektedir. E-Eğitim, uzaktan eğitim veya uzaktan öğretim de denebilen bu modelde eğitim almak isteyen kişiler internet üzerinden ilgili ders dokümanlarına erişebilirler ve eğitimlerini bu şekilde sürdürebilirler. Ayrıca canlı video konferans şeklinde eğitimlerinde bulunduğu bu sistemde kısmen de olsa bir sınıf ortamının oluşturulması sağlanır.

Uzaktan eğitim sayesinde insanlar belli bir fiziki ortama gelmek zorunda kalmazlar, çünkü internet bağlı her bilgisayardan eğitimlerini alabilirler. Bu sayede mekan sınırlaması olmadan ve zamandan büyük bir tasarruf sağlanarak eğitim alınmış olur.

Günümüzde bu eğitim veren birçok üniversite bulunmaktadır. Bu sayede toplumda eğitim ve bilgi düzeyi yüksek seviyelere çekilmiş olur. Türkiye’de eğitim modelleri ile bireyler hem sahip oldukları işlerini sürdürebilirler hem de ister işleriyle ilgili olsun isterse de ilgi duydukları konulardan oluşan eğitimleri alabilirler. Kısacası günümüzde hızla yükselen bir şekilde ilgi gören bu eğitim modeli bireylerin donanımlarının artırılmasını sağlamaktadır ve muhtemelen ileride eğitim dünyasındaki etkisi de oldukça yüksek olacaktır.