Okul öncesi eğitim neden çok önemli?

Çocukların, en hızlı geliştikleri dönem olan 0 – 6 yaş aralığında okul öncesi eğitim almaları gerek çocuğun kendisi açısından, gerekse toplum açısından çok faydalı bulunuyor. Yaşamın ilk 5 yılının bu kadar önemli olmasının sebebi şu; 0 – 6 yaş çocuklarının algısı son derecede açık ve kavrayışları yüksek oluyor. Dolayısıyla, bu dönemde atılan temelin sağlam veya çürük olması çocuğun geleceğini ciddi oranda etkiliyor.

3 yaşına kadar çocukların beyinlerinin bir yetişkinin beyninden 2 .5 kat fazla çalıştığını, 6 yaşına kadar olan çocukların beyinlerinin hızının bir profesörün beyninden 2 kat hızlı olduğunu biliyor muydunuz? Bu kapasiteyi değerlendirmek, çocuğun ilerleyen yıllardaki başarılarına etki etmesini sağlamak için kaliteli bir eğitim verilmesi gerekiyor. ‘Kaliteli’ sözcüğüne özellikle dikkat çekmek istiyoruz; çünkü araştırmalar ülkemizde bu alandaki eğitimin yeterli olmadığını, Türkiye’deki eğitim amaçlı kurumların sayısının  bakım amaçlı olanlardan daha az olduğunu gösteriyor.

Erken çocukluk eğitimi sırasında çocuklara çeşitli materyallerle el işleri yaptırılıyor ve oyunlar oynatılıyor. Eğitimcilerin rehberliğinde yapılan bu faaliyetler çocuğun küçük ve büyük kaslarını doğru kullanmasını, denge gerektiren hareketlerde ustalaşmasını sağlıyor. Ayrıca el – göz koordinasyonu sağlamasına da yardımcı oluyor.

Okul öncesi çağda eğitim amaçlı anaokullarına devam eden çocuklar dili en doğru, en uygun şekilde kullanmak ve kendilerini sözlü olarak ifade etmek konusunda da bu şekilde eğitim almayan yaşıtlarının önüne geçiyorlar. Bu çocuklar dinlediklerini analiz etmeyi, sesleri ayırt etmeyi, konuşurken ses tonunu doğru ayarlamayı uygulamalı olarak öğreniyorlar ve kelime hazineleri de geniş oluyor.

Okul öncesi eğitimin faydaları, deyimin tam anlamıyla, ‘Saymakla bitmiyor.’ Erken dönemde eğitim amaçlı bir kuruma giden çocukların dikkat becerileri ve problem çözme yetenekleri de artıyor. Bu da onları bekleyen uzun eğitim sürecinde ve daha sonra meslek hayatında daha başarılı olmalarını sağlıyor.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimini de destekleyen okul öncesi eğitim programları sayesinde 0 – 6 yaş çocukları hoşgörülü, farklılıklara saygı duyan, empati kurabilen insanlar olarak şekilleniyorlar. Bunların yanı sıra öz bakım becerileri de gelişiyor; kendi başlarına giyinip soyunmayı, temizlenmeyi, doğru bir şekilde beslenmeyi öğreniyorlar. Bunların bir çocuğun bağımsız hareket edebilmesi ve özgüven kazanması açısından ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur.

Çocuğunuzun ana prensibi eğitim vermek olan bir anaokuluna devam etmesini sağlayabiliyorsanız bunu yapmanızı tavsiye ederiz. Aslında, keşke ülkemizin her yerindeki ailelerin yakınında bu tip kurumlar olsa ve çocuklar da onlara gidebilse. Çünkü bilimsel araştırmalar okul öncesi dönemde doğru ve kaliteli bir eğitim alan çocukların beyin gelişimi, duygusal gelişim, motor beceriler, düzgün konuşma ve daha birçok konuda olumlu etkiler aldığını ve bu etkiler sayesinde hayatın ilerleyen dönemlerinde daha başarılı olduklarını gösteriyor.

Okul öncesi eğitimin bir kurumda verilmesi zorunlu değil elbette; çocuğunuzun bu eğitimi ev ortamında almasını da sağlayabilirsiniz. Bunun için neler yapmanız gerektiğini öğrendikten ve zaman ayırabildikten sonra bunu yapamamanız için bir sebep yok. Hatta bu konuda küçük bir eğitim de alabilirsiniz. Veya çocuğunuza bu açıdan yardımcı olacak eğitimli bir oyun ablası veya çocuk bakıcısı ile anlaşabilirsiniz.

Okul öncesi eğitimi çocuklara ilkokul çağında verilen bilgilerin daha erken yaşlarda sunulması olarak düşünmeyin. Bu eğitimin amacı, oynayarak ve eğlenerek öğrenen ve kavrama yeteneği açısından çok parlak bir dönemde olan 0 – 6 yaş çocuklarının bu olağanüstü potansiyelini doğru biçimde yönlendirmek ve geliştirmektir.Amaç çocuğa ilkokulda öğreneceği bilgileri vermek değil; onu ilkokuldan itibaren eğitim hayatında, meslek hayatında ve sosyal hayatında daha başarılı ve iyi bir birey olmaya götürecek yolu açmaktır.