İlköğretimde okul başarısını arttırmanın yolları

Özellikle çocukların ilköğretime eskisinden daha erken yaşlarda başladıkları günümüzde okul başarısı kimi çocuklarda ciddi anlamda düşük olabilmekte ve okul korkusu, ders çalışmada güçlük, dikkat dağınıklığı ve motivasyon eksikliği gibi olumsuz durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Unutulmamalı ki ilköğretimde okul başarısı kimi rahatsızlıkların söz konusu olduğu durumlar haricinde çocuğun zekasından ve beceri düzeyinden çok okula ve öğrenmeye karşı duyulan ilgiyle alakalıdır. Bu nedenle karne dönemlerinde karşılaşılan başarısızlıkları çocuğun hatası ya da eksikliği olarak görmek, çocuğa kızmak, bağırmak, çocuğu cezalandırmak veya ona kendini rahatsız ettirecek tutum ve hareketlerde bulunmak olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Anne ve babanın ev içindeki durumu çocuğun ders başarısı ile doğrudan alakalıdır. Özellikle ilkokula giden erken yaşlardaki çocuklarda ebeveynlerin ihtiyaç duyduğunda çocuğa yardım etmemeleri, sorunlarını ve zorlandığı noktaları dikkatle dinlememeleri ya da çocuk dersleriyle boğuşurken televizyon izlemek gibi şeylerle uğraşmaları çocuğun motivasyonunu ve isteğini ciddi biçimde düşürecektir. İşten yorgun argın döndükten sonra tek isteğiniz koltuğunuza kurulup haberlere bir göz atmak olabilir, ancak çocuğunuzun okul hayatında başarıyı yakalamasını istiyorsanız en azından o ödevlerine odaklanmışken yanında ya da görebileceği bir yerde bulunarak kitap ya da dergi okumanız veya sessizce, müdahale etmeden ödevlerini yapışını izlemeniz yeterli olacaktır. Ancak okul başarısı çocukların özgüvenleriyle de yakından alakalı olduğundan ders çalışırken sürekli başında durup çocuğunuzu eleştirmeniz ve hata yaptığı yerlerde hatasını anlamasına ya da düzeltmesine fırsat vermeden direkt müdahale etmeniz onun kendine olan güvenini zedeleyecektir.

Okul Başarısını Artırmak

İlkokul çağındaki pek çok çocuk hem tekrar etmesi gereken günlük konularda, hem de hazırlaması gereken özel proje ve ödevlerde yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu tarz özel görevler ilköğretimde okul başarısı ve eğitimin ilerleyen kademelerine hazırlık açısından son derece önemli olduklarından üzerlerinde özenle durulması gerekir. Özellikle günlük ders tekrarları dışındaki ödevlerle uğraşırken çocuğunuzun yanında bulunup gereken noktalarda ona yardım etmeniz ve sorularını cevaplamanız son derece önemlidir, ancak sonuçta çocuk ödevini zorlanarak da olsa kendi başına yapmayı öğrenmelidir. Bu nedenle söz konusu ödev ya da proje size çok zor gelse ve bu sıkıcı işten kısa sürede kurtulmayı isteseniz bile hiçbir şartta çocuğunuzun ödevini üstlenmemeli ve ona gereğinden fazla yardım etmemelisiniz. Tüm bunlara rağmen çocuğunuz ödev ve projelerini bitirmede hemen her zaman zorlanıyorsa sınıf öğretmeniyle de görüşülerek verimli ders çalışma yöntemleri üzerinde çalışılması yerinde olacaktır.

Eğitimin erken safhalarında çocuklar ellerinde olmadan dikkat dağınıklığıyla karşı karşıya kalabilirler. Bir saat boyunca tek bir konuya odaklanmakta zorluk çekmesi kesinlikle çocuğun suçu değildir ve ondaki herhangi bir eksikliğe işaret etmez. İlköğretimde okul başarısı anne babaların ve öğretmenlerin tutumlarına bağlı olduğu kadar çocuğun yaşının gerektirdikleriyle de alakalı olduğundan aralıksız ders çalışma sürelerini 30 dakikalık periyodlarla sınırlı tutup günün belli zamanlarına paylaştırmak son derece önemlidir.

Çeşitli ödüllendirme yöntemleri çocukları derslerde başarılı olma konusunda motive edebilir, ancak esas olan çocuğun derslerine ödül elde etmek için değil, kendi iyiliği için çalışması gerektiğinin farkına varmasıdır. Bu nedenle çocuğun başarıyla tamamladığı ödevler mutlaka takdir edilmeli, ancak biten en ufak çalışmanın ardından çocuğu ödüllendirme yoluna gidilmemelidir. Yapılacak en doğru şey çocuğa akıllı ve başarılı olduğunu her fırsatta hissettirmek ve zaman zaman, özellikle zor bir ödev bitirildiğinde sevdiği bir şekerleme gibi kimi ödüllerle yapılan takdiri pekiştirmektir.