Çocuklar için doğru tatil

Özellikle ilköğretimin henüz ilk yıllarında bulunan çocukların ara dönem ve yaz tatili sırasında ne gibi aktivitelerle meşgul olmaları gerektiği; ebeveynlerin akıllarını meşgul eden bir sorudur. Bu konuda çocuğun karakteri ve ilgi alanları ile ailenin yapısı ve maddi durumu gibi değişkenlerden ötürü net bir çerçeve çizmek pek mümkün olmasa da çocuklar için doğru tatil konusunda dikkat edilmesi ve gözetilmesi gereken önemli birkaç nokta mevcuttur.

Öğretmenlerin ve çocuk sağlığı ve psikolojisi alanında uzman kişilerin hemen hemen hepsinin önerisi; tatilde çocuğa tanınacak serbestliğin okuldaki başarı ve okula olan ilgiyle doğru orantıda olması, ancak tatilde evde kalmaya zorlama ya da istemediği bir yere gönderme gibi olumsuz tutumların kesinlikle düşük notların cezası olarak öne sürülmemesi gerekliliğidir. Belirli sebeplerle söz konusu eğitim öğretim döneminde arzu edilen başarıyı yakalayamayan çocuğun da kısıtlı tatil dönemlerinde rahatlamaya, dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacı ve hakkı olduğu kesinlikle unutulmamalıdır.

Çocukların tatil dönemlerinde en çok kaçındıkları ve önemsizleştirdikleri aktivitenin tatilde ders çalışmak olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayın ki bu konuda hata çocuklara değil, ders çalışmayı sıkıcı ve tatil dönemine uygun olmayan bir aktivite olarak kodlayan ebeveyn ve eğitimcilere aittir. Öncelikle; “Çocuklar tatilde ne yapmalı?” sorusunun cevabı üzerinde durulmalıdır. Çocuktan yaz tatilinde kendisine okulda henüz öğretilmeyen ya da hocaları tarafından tavsiye edilmeyen konuları öğrenip uygulamaya başlaması beklenmemelidir. Tatil döneminde bundan ziyade çocuğun yeni döneme önceki dönemden gelen bilgilerini unutmadan başlayabilmesi hedeflenmelidir. Bu amaçla gün içinde çocuktan yaşıyla orantılı olarak fazla zamanını almayacak ve onu eğlencesinden alıkoymayacak bir süre boyunca ders tekrarı yapması istenerek bunu yaparsa günün geri kalanını keyfince değerlendirebileceği söylenebilir. Böylece çocuk, hangi yaşta olursa olsun, ders çalışmayı gününü sıkıcı hale getirmeyen faydalı bir aktivite olarak görmeye başlayabilecektir.

Çocukların hem okulda öğrendikleri bilgileri tazelemeleri, hem de yaşıtlarıyla birlikte zihinsel ve fiziksel gelişimini olumlu etkileyecek eğlenceli aktivitelere katılım göstermeleri açısından yaz okulları da çocuklar için doğru tatil seçenekleri arasında değerlendirilebilirler. Ancak bu noktada yaz okulu seçenekleri henüz tatil başlamadan gözden geçirilmeli ve çocuğun beceri ve ilgilerine yönelik aktivite olanakları sunan, başarılı eğitimci ve gözlemcileri bünyesinde barındıran, süresi çocuğu sıkacak ve evinden uzakta hissettirecek kadar uzun olmayan kurumlar belirlenerek tercih yapılmalıdır.