Çocuk hangi yaşlar arasında sünnet edilmeli?

İdeal sünnet yaşı önemli bir konu çünkü çocuğun sünnet edilme yaşı ruhsal ve cinsel gelişimini etkiliyor. Bazı doktorlara göre en doğru zaman doğumdan sonraki 24-48 saattir; çünkü bu sırada sünnet edilen çocuklara herhangi bir anestezi uygulanmıyor, ameliyat bölgesel uyuşturmayla yapılıyor ve 20 dakika içinde bitiyor. Yaranın çok daha çabuk iyileşmesi de bu dönemde yapılan sünnetlerin avantajları arasında.

Çocuğun idrar yollarında bir sorun yoksa veya idrar yapma zorluğu gibi bir sıkıntı söz konusu değilse sünnet ailenin istediği bir zamanda yapılabilir fakat bu durumda da çocuğu bazı dönemlerde sünnet ettirmemek gerekiyor. Bu konuda doktorların tam bir fikir birliği içinde olmadığını söyleyebiliriz. Bir görüşe göre 4-6 yaş arası doğru bir zaman değil, bir başka görüş de bu aralığı daha da genişletip 2-6 yaş arasına çıkarıyor. Her iki görüşün de gerekçesi aynı; bunlar erkek çocukların ruhsal ve cinsel gelişimi bakımından önemli dönemler ve özellikle 4-6 yaş arasında sünnet olmak çocuğun bu açılardan örselenmesine, gelişiminin sekteye uğramasına sebep olabilir. Bu yaştaki erkek çocukları fallik (penisle ilgili) dönemi yaşıyor ve sünneti penisinin babası tarafından onu cezalandırmak için kesilmesi gibi algılayabiliyor. Bu yüzden bunu zorunlu kılan bir durum yoksa 2 yaşına kadar (bir görüşe göre 4 yaşına kadar) sünnet ettirilmemiş olan çocukların sünnetinin 6 yaş sonrasına ertelenmesi tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak ideal sünnet yaşı en yaygın görüşe göre doğru olan sünneti erken yaşlarda yaptırmak. Yeni doğan döneminin avantajı oldukça fazla çünkü bu dönemde kişilik gelişmediği sünnet sonrasında olumsuz psikolojik etkiler yaşanmıyor. Sünneti yapacak olan cerrahın seçimi ailelerin en az üstünde durduğu konulardan biri, oysa aslında bu oldukça önemli. Sünnetin ehil olmayan kişiler tarafından ve yetersiz sterilizasyon altında yapılması bazı üzücü durumlara yol açabiliyor. Sünneti deneyimli bir cerrahın yapması en doğrusu, ancak pratikte bunu sağlamak mümkün olmadığından sünnet bu alanda eğitim almış, cerrahi ilkeleri bilen yardımcı sağlık personeli tarafından da yapılıyor. Bu kişilerin eğitimleri onaylanıp denetlendiği takdirde bu durum bir sorun teşkil etmez, aksi durumda bazı olumsuzluklar yaşanması mümkün. Çocuğun acı, korku, ve endişe duymaması açısından 6 aydan büyük çocukların sünneti için lokal anestezi değil genel anestezi öneriliyor.