Anne baba – öğretmen iletişiminin önemi

Günümüzde geniş ailelerin yerini çekirdek aileler almış durumda, çalışan kadınların sayısı da eski zamanlara göre çok daha fazla. Bu da ailelerin bazı ihtiyaçlarını kendi içlerinde karşılayamamaya başlamalarını ve anaokuluna giden çocuk sayısının artmasını getiriyor. Böylece anne baba – öğretmen iletişimi oldukça erken bir zamanda başlıyor. Bunun nasıl bir iletişim olacağı tarafların tutum ve davranışlarına kalmış fakat bir çocuğun ailesiyle öğretmeni arasında düzenli ve saygılı bir iletişim olmasının gayet önemli olduğunu söyleyebiliriz; özellikle çocuğun ve/veya ailesinin bazı sorunları varsa. Öğrenme güçlüğü çeken, fiziksel veya zihinsel bir özrü olan ya da evdeki sorunlardan dolayı agresif, içine kapanık, ürkek, güvensiz vb. olumsuz ruh halleri sergileyen bir çocuğunuz varsa iyi bir öğretmenin size ne kadar yardımcı olabileceğini bilirsiniz. Böyle durumlarda çocuğunuzun öğretmeniyle işbirliği halinde olmanız çocuğunuza büyük faydalar sağlayacaktır. Anne baba öğretmen işbirliği normal şartlar altında da gerekli ve faydalıdır. Fakat asıl büyük verimini bu gibi ekstra şartlarda gösterir.

Her aile çocuğu için en uygun okulu, en iyi öğretmeni seçebilmiş olmayı; çocuğunun öğretmenini sevmesini ve onun tarafından sevilip takdir edilmesini, okulda kendini güven içinde hissetmesini ister. Bu konuda ailelere düşen görev ve sorumluluklar da vardır. Örneğin çocuğunuzun öğretmeniyle doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde iletişim kurmanız gerekir. Çocuğunuzun önünde onun ihtiyaçları ve sizin beklentileriniz gibi konularda konuşulurken onun öğretmeniyle iletişimini destekleyen bir tutum sergilerseniz bu çocuğunuzun kendini güvende hissetmesine yol açar. Diyelim ki çocuğunuz okulda kendi başına baş edemediği bir sorun yaşıyor. Onu dinleyin ve sonra konuyu aynı şekilde öğretmeniyle de konuşabileceğini söyleyin. Bu konuyla ilgili olarak sizin de rahatsızlıklarınız varsa mutlaka öğretmenle ve kurum yetkilisiyle konuşmalınız tabii, sağlıklı bir anne baba – öğretmen iletişimi bunu gerektirir. Bunu yetkili yetişkinlerle konuşmalı, çözümünü talep etmeli ve konunun üstünde durulup durulmadığını takip etmelisiniz. Fakat çocuğunuzun öğretmeniyle kendi hesabına konuşmasını da destekleyin, bu öğretmen – öğrenci ilişkisinin güçlenmesini sağlar. Öyle bir durum olur ki çocuğunuzun bunu bir başkasına ifade edebilmesi mümkün değildir, o zaman işi siz ele almalısınız tabii. Ama çocuğun ifade etmesi gereken ve bunu yapabileceği bir sorunsa bırakın o yapsın. Siz sadece destekleyici rol alın, örneğin, eğer kendisi de istiyorsa öğretmenine ‘Kızım / oğlum sizinle özel bir konuda konuşmak istiyor’ diyebilirsiniz.

Düzenli, saygılı, üretken bir anne baba – öğretmen işbirliği ailenin ve çocuğun beklenti ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını ve dolayısıyla daha kolay karşılanmasını sağlar. Ayrıca ailede öğretmenin beklentileri hakkında fikir sahibi olur ve bu iyi niyetli beklentilerin gerçekleşmesi yönünde hareket eder. Veli toplantıları, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri; bunlar iletişimi güçlendiren ve tarafların ihtiyaç ve beklentileri, alınan sonuçları, gidilmesi gereken yolları tartıştıkları faydalı etkinliklerdir ve aileler bunlara katılmalıdır.